Prijzen incl. BTW

Rubbercement Collall 100ml

Artikelnummer: 111388027

EAN code: 8711557489430

Rubbercement Collall 100ml
Zoom afbeelding
Rubbercement Collall 100ml

€ 9,95

tube a 100 milliliter excl. BTW

€ 12,04 incl. BTW

263 stuks op voorraad Bestel voor 17.00 uur, de volgende werkdag geleverd
  • Wat kan je verwachten:
  • Volgende werkdag geleverd
  • Gratis verzending vanaf €99
  • Tot 2 jaar garantie
  • 14 dagen bedenktijd

Productbeschrijving

* Collall Fotolijm is kwalitatief hoogwaardige, repositioneerbare lijm op basis van natuurrubber. * Toepassing:Voor het rimpelloos verlijmen en herpositioneren van foto's, papier, kaarten, leer en textiel. * De lijm heeft een helder matte glanslaag, en is sneldrogend.* Geschikt voor kinderen vanaf 6 jaar, onder toezicht gebruiken. * Gevarenaanduidingen; * H225 Licht ontvlambare vloeistof en damp. * H315 Veroorzaakt huidirritatie. * H336 Kan slaperigheid of duizeligheid veroorzaken. * H411 Giftig voor in het water levende organismen, met langdurige gevolgen. * Veiligheidsaanbevelingen; * P101 Bij het inwinnen van medisch advies, de verpakking of het etiket ter beschikking houden. * P102 Buiten het bereik van kinderen houden. * P103 Lees aandachtig en volg alle instructies op. * P210 Verwijderd houden van warmte, hete oppervlakken, vonken, open vuur en andere ontstekingsbronnen. Niet roken. * P261 Inademing van damp vermijden. * P280 Draag beschermende handschoenen/beschermende kleding/oogbescherming/gelaatsbescherming/gehoorbescherming. * P303+P361+P353 BIJ CONTACT MET DE HUID (of het haar): verontreinigde kleding onmiddellijk uittrekken. * Huid met water afspoelen [of afdouchen]. * P403+P233 Op een goed geventileerde plaats bewaren. In goed gesloten verpakking bewaren. * P501 Inhoud/verpakking afvoeren naar een inzamelpunt voor klein chemisch afval.

Reviews

Dit product heeft geen beoordelingen.